Podmienky tábora

Podmienky tábora

Deťom odporúčame mať so sebou plavky spolu s uterákom, peniaze (drobné na kúpu maličkostí v bufete), tenisovú a stolnotenisovú raketu (ak ju nemá, zapožičanie je zdarma), desiatu, pokrývku hlavy, opaľovací krém, repelent, náhradné tenisky.
Dieťa by nemalo mať so sebou mobilný telefón (vedúci a asistenti sú neustále dostupný na svojich číslach), drahé šperky, cennosti a väčšiu sumu peňazí (klub neručí za stratu peňazí).
Dieťa nesmie mať strelnú zbraň a ani žiadnu hračku, ktorá ohrozuje zdravie a bezpečnosť účastníkov tábora.
Dieťa nesmie piť alkoholické nápoje, fajčiť a používať drogy. Zakázaný je aj ich predaj iným účastníkom tábora.
Správanie a ústny prejav musí byť v súlade so všeobecnými podmienkami slušného správania uvedeného v školskom poriadku pre základné školy.
V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok bude dieťa, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, z denného tábora vylúčené bez nároku na náhradu.
V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok bude dieťa, po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, z denného tábora vylúčené bez nároku na náhradu.

Storno poplatky

Stornovať tábor je možné iba písomnou formou a o náhrade škody rozhoduje dátum odoslania oznámenia:
50% z ceny tábora pri odhlásení 14-06 dní pred začiatkom tábora
100% z ceny tábora pri odhlásení 05-01 dní pred začiatkom tábora