Kontakt

Hlavný vedúci: Michal Vrba
Tel. 0903 793 013
Email: sachovaakademia@gmail.com

Prihlášky: Michal Vrba
Email: sachovaakademia@gmail.com

Na jedného vedúceho pripadá maximálne 12 detí.
Vedúci a asistenti sú v priebehu dňa neustále dostupní na uvedených telefónnych číslach.

Miesto:
Základná škola, Malokarpatské nám. 1, Bratislava - Lamač

Denný športový tábor organizuje Bratislavská šachová akadémia